حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران شهرداری بندرعباس

کارگران شهرداری بندرعباس روز چهارشنبه ۲۴ فروردین ماه در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد اسفند ماه سال گذشته خود دست به تجمع زدند.

با گذشت بیش از ۲۰ روز از سال جدید هنوز دستمزد این کارگران پرداخت نشده است. این موضوع باعث وخیم‌تر شدن وضعیت معیشتی کارگران شهرداری بندرعباس شده است. این در حالی است که بدلیل گرانی و تورم افسارگسیخته هر روز دیرکرد دستمزد از ارزش ریالی آن به شدت خواهد کاست. به گفته کارگران زمان مشخصی برای پرداخت دستمزد عقب‌افتاده توسط مسئولین شهرداری مشخص نشده است. علاوه براین  کارگران شهرداری بندرعباس دستمزدهای دی و بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ را نیز  به صورت کامل دریافت نکرده‌اند.