حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران شهرداری بندر ماهشهر

شماری از کارگران شهرداری بندر ماهشهر روز شنبه 9 اسفند ماه در اعتراض به نحوه اجرای طرح طبقه بندی مشاغل  مقابل فرمانداری این شهرستان تجمع کردند.

یکی از کارگران معترض در رابطه با این موضوع می گوید: طرح طبقه بندی اجرا شده مطلوب کارگران نیست و آنها خواهان اجرای کامل آن هستند. وی می افزاید شهردار بندر ماهشهر به جای پیگیری خواسته کارگران ضمن تهدید آنها به اخراج از کار، اعلام کرده است که  به دلیل کمبود اعتبارات مالی، اجرای کامل این طرح ممکن نیست.