حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران شهرداری تبریز

شماری از کارگران شهرداری تبریز، روز یکشنبه ۱۵ اسفند ماه با برپایی تجمعی نسبت به عدم رسیدگی مسئولان به مطالبات معیشتی خود اعتراض کردند.

کارگران که در داخل عمارت ساعت (ساختمان شورای شهر تبریز)، تجمع کردند در خصوص کاهش مبلغ عیدی و تنزل آن به میزان مبلغی که به کارمندان این نهاد پرداخت شده، معترض می باشند و خواستار افزایش این مبلغ شده‌اند.