حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران  شهرداری رودبار

حدود ۷۰ تن از کارگران خدماتی مجموعه شهرداری رودبار، روز یکشنبه ۱ اسفند ماه،  در اعتراض به تاخیر در پرداخت ۴ ماه مطالبات مزدی خود دست به تجمع زدند.

برپایه گزارش منتشر شده، حدود ۷۰ کارگر خدماتی مجموعه شهرداری رودبار از سال ۸۳ تاکنون تحت مسئولیت شرکت‌های پیمانکاری در شهرداری مشغول به کار هستند که در طول این ۱۷ سال، برخی مزایای مزدی همانند حق سنوات، اضافه کار، حق مرخصی و عیدی خود را به همراه چند ماه حقوق ماهانه دریافت نکرده‌اند. این کارگر با بیان اینکه هر چند برخی مطالبات قدیمی آنها که مربوط به حق مرخصی و اضافه کاری سالهای ۹۳ تا مرداد ماه سال جاری می‌شود و ارزش ریالی خود را از دست داده‌اند اما به دلیل شرایط سخت زندگی، خواستار دریافت همان مطالبات اندک خود هستند.