حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران شهرداری سقز

به گزارش منتشره، کارگران شهرداری سقز روز یکشبنه 11 اسفند ماه در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود مقابل ساختمان این شهرداری دست به تجمع زدند.

معترضان با اشاره به وضعیت نامناسب معیشتی خود می گویند عدم پرداخت چندین ماه دستمزد مشکلات زیادی برای آنها به وجود آورده به طوریکه شماری از آنان توان تامین هزینه های زندگی را ندراند. آنها با برپایی این تجمع خواستار دریافت کلیه معوقات مزدی خود قبل از رسیدن سال نو شدند.