حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران شهرداری سوران

روز چهارشنبه 28 خرداد ماه جمعی از کارگران شهرداری سوران در استان سیستان و بلوچستان در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود، تجمع اعتراضی برگزار کردند.

در همین خصوص یکی از کارگران شهرداری سوران می گوید، بیش از چهار ماه است که از شهرداری حقوق دریافت نکرده است و دیگر توان خرید مایحتاج زندگی را ندارد. وی افزود: همچنین عیدی امسال کارگران و بیمه آنها به مدت 6 ماه پرداخت نشده است. وی خاطر نشان کرد: با بالا رفتن قیمت کالاها و عدم پرداخت به موقع حق و حقوشان، ادامه زندگی و تهیه مایحتاج زندگی برایشان دشوار شده است لذا تا رسیدن به کلیه مطالباتشان دست از اعتراض برنخواهند داشت.