حزب کمونیست ایران

تجمع  کارگران شهرداری سی سخت

کارگران شهرداری سی‌سخت روز یکشنبه 25 آبانماه اعتراضات خود را نسب به عدم پرداخت چندین ماه دستمزد و سایر مزایای خود از سرگرفتند.

کارگران شهرداری سی سخت از فروردین ماه سالجاری تاکنون هیچ دستمزدی دریافت نکرده اند. گفته می شود آخرین حقوقی که دریافت کرده‌اند حقوق اسفند ماه ۹۸ بود که شهردار حدود ۵ روز پیش به حساب کارگران واریز کرده است. این کارگران با بیان اینکه با احتساب آبان ماه، ۸ماه است حقوق‌شان به تاخیر افتاده است، می گویند، شهردار به جای رفع مشکل کارگران اعلام کرده “کاری به ۸ ماه دستمزد معوقه کارگران ندارد.” این کارگران همچنین نسبت به  کمبود امکانات و ایمنی کار نیز اعتراض دارند. یکی از کارگران می گوید در فصل سرما در سی سخت که به سرزمین برف و یخ شهرت دارد، بادگیر و چکمه مناسب ندارند و برخی مواقع با لباس معمولی کار می کنند.