حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران شهرداری سی سخت

کارگران شهرداری سی‌سخت روز دوشنبه 4 اسفند ماه با برپایی تجمعی نسبت به افزایش مشکلات خود در جریان زلزله چند روز گذشته این شهر و بی توجهی مقامات به این مسئله اعتراض کردند.

یکی از کارگران معترض به نمایندگی از سایر همکاران خود می گوید، در حال حاضر که چندین روز از زلزله سی‌سخت می‌گذرد کارگران با از دست دادن سرپناه، جدا از وضعیت بد معیشتی در بدترین شرایط موجود گذران می‌کنند. وی همچنین می افزاید علارغم مشکلات معیشتی که در نتیجه عدم پرداخت ۱۰ ماه از دستمزدها برای کارگران و خانواده‌هایشان بوجود آمده، زلزله اخیر مشکلات آنها را چند برابر کرده و جز تعداد معدودی که چادر دریافت کرده‌اند، مابقی سرپناهی برای خود و خانوادهایشان ندارند. این کارگران خواستار پرداخت کلیه معوقات خود برای ایجاد سرپناه و تامین خوراک و آذوقه برای خود و خانواده‌هایشان هستند.