حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران شهرداری سی سخت

کارگران شهرداری سی سخت روز جمعه با راهپیمایی در خیابانهای شهر نسبت به تاخیر در پرداخت دستمزد بیش از یک سال خود اعتراض کردند.

به گفته نماینده کارگران،وضعیت معیشتی کارگران شهرداری سی سخت پس از زلزله سال ۹۹ هر روز بدتر می‌شود. این کارگران با اینکه مشکلات‌شان را به مسئولین گفته‌اند، اما هنوز هیچ اقدام یا پیگیری انجام نشده است. مشکلات معیشتی این کارگران را مجبور به انجام کارهای دیگر برای تامین معیشت کرده است. وی همچنین می افزاید دست‌کم یک سال است پرداخت دستمزد کارگران دچار تاخیرهای طولانی مدت شده است. برای همین محبورند برای تامین هزینه زندگی خانواده‌هایشان اقدام به دستفروشی و مسافرکشی کنند.