حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران شهرداری سی سخت

شماری از کارگران شهرداری سی سخت روز سه شنبه 16 فروردین ماه در اعتراض به استثمار دوچندان آنها توسط شهرداری،  اقدام به برگزاری تجمع کردند.

کارگران شهرداری سی سخت نسبت به پرداخت نشدن دستمزد عقب‌افتاده خود اعتراض دارند. این کارگران بیش از ۱۳ ماه است، دستمزد خود را دریافت نکرده‌اند. همچین عیدی پایان سال آنها تاکنون پرداخت نشده است. به گفته یکی از کارگران معترض تاکنون فقط دستمزد دو ماه دی و بهمن‌ماه سال ۹۹ به حساب آنها واریز شده است. گفتنی است بدلیل پرداخت نشدن دستمزدهای عقب‌افتاده، این کارگران در وضعیت معیشتی وخیمی بسر می‌برند.