حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران شهرداری شوش

روز پنجشنبه 21 بهمن ماه جمعی از کارگران شهرداری شوش در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی خود مقابل ساختمان شهرداری دست به تجمع زدند.

به گفته یکی از کارگران، شهرداری شوش پرداخت دستمزد کارگران را در گرو وصول عوارض شرکت‌ها گذاشته است.  به این ترتیب تاوان پرداخت نشدن عوارض را کارگران با خراب شدن وضعیت معیشتی خود بایستی بدهند. وی همچنین می افزاید، در حال حاضر کارگران شهرداری شوش در وضعیت معیشتی وخیمی بسر می‌برند. آنها برای گذران زندگی مجبور به گرفتن قرض از سایرین هستند. همچنین بدلیل پرداخت نشدن بیمه، این کارگران و خانواده‌ آنها با مراجعه به مراکز درمانی با مشکل مواجه هستند.