حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران شهرداری قروه

کارگران شهرداری قروه واقع در استان کردستان، روز دوشنبه ٨ آذرماه در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدیشان جلوی ساختمان فرمانداری این شهر تجمع کردند.

بر اساس گفته های کارگران شهرداری قروه، حدود پنج ماه است که آنان هیچ حقوقی دریافت نکرده‌اند. کارگران می گویند: پیمانکاری که مسئول پرداخت حقوق معوقه کارگران شهرداری قروه است پاسخگوی آنها نیست و به مطالباتشان توجهی نمی کند. همچنین گفتنی است علاوه بر این پنج ماه حقوق معوقه، از طرف دیگر حدود ۸۰ روز است که خود شهرداری قروه مسئولیت پرداخت حقوق کارگرانش را بر عهده گرفته که تاکنون فقط حقوق ۳۰ روز را پرداخت کرده و پنجاه روز آن بلاتکلیف است.