حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران شهرداری لوشان

کارگر شهرداری لوشان روز دوشنبه 25 اسفند ماه در اعتراض به عدم پرداخت 5 ماه دستمزد معوقه و سایر مطالبات خود دست به تجمع زدند.

طی چند سال گذشته شهرداری لوشان به دلیل ناتوانی‌های مالی توان پرداخت به موقع هزینه‌های مزدی ۷۵ کارگر شاغل در بخش‌های مختلف این واحد خدماتی را ندارد. به گفته کارگران، شهرداری لوشان علاوه بر عدم پرداخت 5 ماه دستمزد، بیش از 16 ماه ست که حق بیمه کارگران را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نکرده است. کارگران می گویند در شرایط فعلی که هر روز فاصله تورم با درآمدها بیشتر می‌شود، عدم پرداخت دستمزدها مشکلات معیشتی زیادی برای خانواده هایشان به وجود آورده است.