حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران شهرداری لوشان

کارگران خدماتی و فضای سبز شهرداری لوشان در استان گیلان روز سه شنبه 29 مهر ماه در اعتراض به عدم پرداخت چندین ماه دستمزد معوقه خود مقابل ساختمان شهرداری دست به تجمع زدند.

این کارگران که در حال حاضر با احتساب مهر دارای ۶ ماه دستمزد معوقه می باشند، در این خصوص می گویند، مطالبات آنها مربوط به شش ماه معوقات مزدی سال جاری است. آنها نسبت به تاخیر مکرر مطالبات خود اعتراض کرده و اظهار داشتند: از مهر ماه سال گذشته بعد از بازداشت شهردار سابق و تعدادی از اعضای شورای شهر لوشان قراربود دهم هر ماه، یک ماه از معوقات مزدی کارگران پرداخت شود اما در حال حاضر که به پایان مهر ماه سال جاری نزدیک می‌شویم، علیرغم اینکه منابع مالی کافی در حساب شهرداری وجود دارد هنوز حقوق اردیبهشت ماه کارگران پرداخت نشده است.