حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران شهرداری مسجدسلیمان

کارگران خدماتی شهرداری مسجدسلیمان در استان خوزستان، در روز یکشنبه ۳ بهمن ماه در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی خود تجمع کردند.

این کارگران با بیان اینکه مطالبات آن‌ها دست‌کم چهار ماه به تاخیر افتاده است، افزودند: در این اوضاع اقتصادی که شرایط زندگی را برای همه کارگران حداقل بگیر سخت کرده است، مسئولان شهری به پرداخت به موقع حقوق کارگران بی‌اعتنا هستند و آنها علیرغم همه سختی‌ها مجبورند بدون دریافت حقوق کار کنند. به گفته آن‌ها؛ باتوجه به اینکه مبلغ طلب شهرداری هر ماه بیشتر می‌شود، بنابراین به دلیل پرداخت نکردن یا پرداخت ناکافی بدهی‌ها به شهرداری، کارگران به سختی اموراتشان را می‌گذرانند.