حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران شهرداری مغان

روز یکشنبه 20 مرداد ماه، شماری  از کارگران شهرداری مغان در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود دست به تجمع زدند.

این کارگران با برپایی تجمع مقابل فرمانداری این شهر خواستار دریافت 9 ماه دستمزد معوقه خود شدند. به گفته کارگان معترض مقامات شهرداری به بهانه های مختلف از جمله نبود نقدینگی از  پرداخت دستمزدهای آنها خودداری می ورزند. آنها می گویند عدم پرداخت دستمزدها باعث به وجود آمدن مشکلات معیشتی زیادی برای خانواده هاشان شده بطوریکه دیگر توان تامین هزینه های زندگی را ندراند.