حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران شهرداری مهران

شماری از کارگران شهرداری مهران در استان ایلام روز دوشنبه ۴ بهمن ماه در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی خود در مقابل ساختمان فرمانداری این شهرستان تجمع اعتراضی برپا کردند.

بر اساس گزارش منتشر شده، تجمع این کارگران در اعتراض به عدم پرداخت ۵ ماه حقوق، عدم بیمه‌‌ی کارگران توسط شهرداری و عدم پرداخت ۹ ماه مزایای کاری خود صورت گرفته است.