حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران شهرداری کوت‌عبدالله

روز سه شنبه 3 دیماه، کارگران شهرداری کوت‌عبدالله در اعتراض به عدم دریافت دستمزد و مطالبات معوقه خود برای چهارمین روز متوالی مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند.

به گفته کارگران معترض، مقامات شهرداری از 4 ماه پیش تاکنون هیچ دستمزدی به آنها پرداخت نکرده  و حق بیمه آنان نیز در این مدت به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نشده است. گفته می شود در جریان این تجمع کارگران پس از مطالبه حقوق معوقه خود، از سوی شهرداری تهدید به اخراج شده‌اند.