حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران شهرداری کوت عبدالله

کارگران شهرداری کوت عبدالله روز دوشنبه 6 دیماه با تجمع مقابل ساختمان شهرداری نسب به عدم پرداخت به موقع دستمزدهای خود اعتراض کردند.

یکی از کارگران در این خصوص می گوید هزینه ها‌ی زندگی بسیار بالاست و حقوق‌ها حتی اگر به موقع و کامل پرداخت شود بازهم کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد. وی همچنین می افزاید در این وضعیت نابسامان اقتصادی حقوقهایشان را سه ماه یکبار یا به‌صورت علی‌الحساب پرداخت می‌کنند. گفتنی است این کارگران حقوق سه ماه شهریور، مهر و آبان خود را تاکنون دریافت نکرده‌اند، همچنین سه ماه خرداد، تیر و مرداد را نیز به صورت علی‌الحساب دریافت کرده‌اند.