حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران شهرداری کوت عبدالله

کارگران شهرداری کوت عبدالله  روز یکشنبه 17 بهمن ماه در اعتراض به عدم پرداخت ۳ ماه معوقات مزدی خود  در مقابل ساختمان شهرداری این شهر دست به تجمع زدند.

کارگران شهرداری کوت عبدالله که مدتهاست در کش و قوس بهبود وضعیت شغلی خود هستند، می‌گویند از آبان ماه تاکنون هیچ دستمزدی دریافت نکرده اند و علیرغم برگزاری چندین تجمع، هنوز هیچ پاسخ روشنی  از سوی مسئولین در مورد زمان پرداخت مطالبات یا بهبود اوضاع، داده نشده است.