حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران شهرداری کوت عبدالله

روز شنبه 28 تیر ماه، شماری از کارگران شهرداری کوت عبدالله در اعتراض به عدم پرداخت کامل و بموقع دستمزدها و وعده های دروغین مسئولان مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند.

یکی از کارگران فضای سبز شهرداری کوت‌عبدالله  در این خصوص می گوید، حقوق کارگران از اردیبهشت ماه تاکنون پرداخت نشده‌است، پیمانکار هر چند ماه یکبار به کارگران حقوق پرداخت می‌کند و در حال حاضر حقوق اردیبهشت و خرداد را دریافت نکرده اند. این کارگر معترض می افزاید: یکی از مشکلاتآنها در طول سال های گذشته تاخیر در پرداخت حقوق بوده است، پیمانکار از شهریورماه سال گذشته تاکنون بین دو تا سه میلیون ریال از حقوق هر یک از کارگران فضای سبز را کسر کرده‌است و حق شب‌کاری‌ و نوبت کاری نیز به این کارگران پرداخت نمی‌شود.