حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران طرح آبیاری دشت سیستان

 

شماری از کارگران طرح آبیاری دشت سیستان روز شنبه 19 مهر ماه در اعتراض به عدم پرداخت چندین ماه دستمزد معوقه خود مقابل ساختمان جهاد کشاورزی زابل دست به تجمع زدند.

این کارگران که زیر نظر شرکت پیمانکاری “جهاد نصر همدان” مشغول به کار می باشند خواستار پرداخت 8 ماه دستمزد معوقه خود می باشند. آنها همچنین می گونید علاوه بر دستمزدهای معوقه تاکنون عیدی و پاداش پایان سال 98 خود را نیز دریافت نکرده اند. یکی از کارگران به نمایندگی از سایر کارگران معترض می گوید با این اوضاع نابسامان اقتصادی و افزایش سرسام آور قیمت ها پرداخت نکردن دستمزدها آنها را دچار مشکلات زیادی کرده است به همین دلیل تا رسیدن به کلیه معوقات خود دست از تجمع برنخواهند داشت.