حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران غیرنیشکری هفت تپه

روز چهارشنبه 19 شهریورماه، همچون روزهای گذشته کارگران اخراجی غیرنیشکری هفت تپه  هفت تپه بابرپایی تجمع مقابل فرمانداری شهرستان شوش خواستار بازگشت بکار وتبدیل وضعیت شدند.

در جریان این تجمع کارگران بخش صنعت نیشکر هفت تپه نیز در حمایت از همکاران اخراجی خود کار در کارخانه را متوقف کردند. یکی از کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه در تشریح اعتراض کارگران بخش صنعت می گوید: بعد از گذشت چندین روز از اعتراض کارگران برای وصول مطالبات مزدی، وقتی با بی‌توجهی‌ به پرداخت مطالبات‌شان روبرو شدند، تصمیم گرفتند کار در کارخانه را متوقف کنند تا شاید صدای‌ اعتراضشان به گوش مسئولان برسد. به گفته وی، قرار بود دهم شهریور ماه دستمزد مربوط به خرداد و مرداد ماه سال جاری کارگران پرداخت شود. ولی در حال  حاضر 9 روز از موعد پرداخت حقوق کارگران گذشته و کارفرما کمبود منابع مالی را دلیل پرداخت نکردن حقوق‌ها عنوان می‌کند.