حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران فریکو سیرجان در اعتراض به معوقات مزدی

شماری از کارگران شرکت فریکو سیرجان، روز شنبه 4 دی ماه، در مقابل ساختمان فرمانداری این شهرستان تجمع اعتراضی برگزار کردند.

کارگران فریکو نسبت به‌ عدم پرداخت حقوق‌ و مزایا، بی‌توجهی مسئولان شرکت به مشکلات شغلی و معیشتی آنها و همچنین خلف وعده‌های مکرر مدیران اعتراض دارند. آنها خواهان رسیدگی مسئولان به مطالبات کارگران و عمل به وعده‌های خود در پرداخت کارانه و عیدی هستند.