حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران فضای سبز شرکت نفت و گاز آغاجاری

صبح روز یکشنبه ۱۵ اسفندماه، کارگران فضای سبز شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری در اعتراض به بیکاری، بلاتکلیفی و نداشتن امنیت شغلی مقابل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در اهواز تجمع کردند.

این کارگران سفره‌ی خالی خود را به نشانه‌ وضعیت نامناسب معیشتی مقابل درب این شرکت پهن کردند. کارگران معترض خواهان پایداری و بهبود شرایط شغلی، حقوق و مزایای مناسب، عقد قرارداد دائم و پرادخت به موقع حقوق هایشان هستند.