حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران فضای سبز شهرداری خرم آباد

کارگران فضای سبز شهرداری خرم آباد  روز سه شنبه 19 اسفند ماه در اعتراض به احتمال واگذاری بخش فضای سبز به پیمانکار مقابل این شهرداری اقدام برگزاری تجمع کردند.

از قرار معلوم احتمال واگذاری بخشی از فعالیت فضای سبز به یک تعاونی وابسته به سازمان زندان‌های این شهر، موجب نارضایتی کارگران شده است. به گفته کارگران معترض،  این موضوع جدا از اخراج و بیکاری کارگران فضای سبز شهرداری خرم‌آباد، به بیگاری کشیدن زندانیانی است که می‌خواهند با کمترین دستمزد، آنها را جایگزین کارگران نمایند که هم مجبور به پرداخت حقوق کمتری نسبت به کارگران شوند و هم زندانیان را به کار اجباری بگمارند.