حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران قطار شهری اهواز

روز چهارشنبه ۱۰ خرداد ماه جوعی از کارگران قطار شهری اهواز در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات پرداخت نشده خود دست به تجمع زدند.

به گفته نماینده کارگران، مهمترین نگرانی حال حاضر کارگران بخش حراست قطار شهری اهواز و سایر کارگرانی که در این پروژه عمرانی تحت مسئولیت شرکت «کیسون» مشغول کارند، این است که مطالبات معوقه خود را قبل از خروج پیمانکار دریافت کنند.  نماینده کارگران بخش حراست پروژه قطار شهری اهواز با اشاره به رای اخیر نهاد قضایی در خصوص خلع ید شرکت کیسون از پروژه قطار شهری اهواز، از مقامات خواست قبل از خروج و تسویه حساب با پیمانکار، مطالبات کارگران را بپردازند. این کارگر با بیان اینکه باید مشخص شود تا چه زمانی معوقات مزدی کارگران پرداخت می‌شود، گفت: در حال حاضر حدود ۱۳ ماه حقوق معوقه از سالهای ۱۴۰۰،.۱۴۰۱و۱۴۰۲ به همراه عیدی سال ۱۴۰۰ از پیمانکار طلبکارند، همچنین هر کارگر بر اساس سوابق خود  حدود ۵۰ میلیون حق سنوات طلبکار است.