حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران مس سرچشمه

کارگران مس سرچشمه و شرکت ملی صنایع مس ایران،  روز شنبه 9 اسفند ماه با برپایی تجمعی خواستار تعیین عادلانه دستمزد در سال 1400 شدند.

کارگران زیرمجموعه مس سرچشمه و شرکت ملی صنایع مس ضمن تاکید بر اینکه در سال جاری، اقلام ضروری خانوارهای کارگری تا ۳۰۰ درصد گران شده‌اند، خواستار پافشاری بر تعیین دستمزد عادلانه و قانونی شدند. آنها از تمامی کارگران و مزدبگیران خواسته اند که به کارزار افزایش دستمزد سال 1400 مطابق با نرخ تورم بپیوندند.