حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران معادن زغال سنگ کرمان به همراه خانواده هایشان

روز سه شنبه 23 اردیبهشت ماه علیرغم اعلام پایان اعتصاب و تجمع کارگران شرکت معادن زغال سنگ کرمان، جمعی از کارگران به همراه خانواده هایشان با برپایی تجمع اعلام کردند تا رسیدن به خواسته های برحق خود دست از اعتصاب و تجمع برنخواهند داشت.

برپایه گزارش منتشره، این کارگران که به همراه خانواده های خود، مقابل ساختمان شرکت دست به تجمع زده بودند، با سردادن شعار خواستار استعفا یا اخراج مدیرعامل شرکت شدند. آنها می گویند  در جلسه روز 22 اردیبهشت تغییر ضریب قرارداد کارگران یعنی “ضریب سختی کار” را نیازمند یک ماده قانونی دانستند که باید از سوی وزارتخانه و مجلس پیگیری شود.