حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران معدن زغال سنگ آق دربند سرخس

کارگران معدن زغال سنگ آق دربند سرخس روز شنبه 22 آبان ماه در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.

این کارگران که دارای 11 ماه دستمزد معوقه می باشند در این خصوص می گویند، معوقات انباشته آن‌ها مربوط به دستمزد ماه‌های سال گذشته و سال جاری است. علاوه بر این پرداخت حق بیمه کارگران نیز با مشکل روبرو است. طبق اظهارات کارگران؛ در جریان تجمعات متحدانه آنها، فرماندار اعلام کرده بود به زودی بخشی از حقوق معوقه کارگران پرداخت می‌شود و مابقی معوقات نیز به مرور با حقوق ماه‌های آینده پرداخت خواهد شد. آنها افزودند تاکنون هیچ دستمزدی به حسابشان واریز نشده است.