حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران معدن ققنوس خواف

بیش از هزار تن از کارگران معدن ققنوس که در پی تعطیلی معدن بیکار شده‌اند؛ روز پنجشنبه 21 بهمن ماه با برپایی تجمعی خواستار بازگشایی معدن و بازگشت به کار خود شدند.

به گفته نماینده معترضان، در این معدن نزدیک به ۱۰۰۰ کارگر قراردادی و پیمانکاری مشغول به کار بودند. شرکت بهره‌بردار از ۱۵ سال پیش در این شرکت مشغول بکار بود. اما با پایان قرارداد، دولت درخواست تمدید قرارداد را رد کرد. به این صورت کارگران این شرکت بیکار شده‌اند. گفتنی است وضعیت نابسامان معادن کشور در سال ۱۴۰۰، بر نگرانی کارگران و هراس ‌آنها از بیکاری می‌افزاید. وضعیت نابسامان معیشتی در سال جاری، اصلی‌ترین مشکل همه اقشار مردم بخصوص کارگران است که با تورم روز‌افزون، هر روز سفره‌شان کوچک‌تر شده است.