حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران معدن ققنوس

کارگران معدن ققنوس خواف روز یکشنبه ۱۵ اسفند ماه در اعتراض به عدم پرداخت  بیش از ۳ ماه از دستمزدهایشان به بهانه تعطیلی معدن تجمع کردند.

این کارگران علاوه بر خواست پرداخت مطالبات مزدی شان قبل از پایان سال، خواستار بازگشایی معدن و بازگشت به سرکارهایشان می باشند. گفتنی است این کارگران هر روز چندین ساعت در جلوی معدن تجمع می‌کنند اما بدون حصول نتیجه‌ای بازمی‌گردند. این موضوع باعث ایجاد مشکلات معیشتی شدیدی برای کارگران و خانواده‌هایشان بخصوص با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال شده است.