حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران میدان نفتی آزادگان جنوبی

تعدادی از کارکنان شاغل در میدان نفتی آزادگان،  روز شنبه 21 مرداد ماه با برپایی تجمعی خواستار تبدیل وضعیت خود شدند.

به گفته یکی از معترضان، براساس قانون، تبدیل وضعیت  آنان باید تا پایان سال گذشته به انجام می‌رسید اما در برخی از نهادها و شرکت‌ها هنوز مراحل اداری آن آغاز نشده است. آنها با در دست داشتن دست نوشته هایی خواستار تعیین تکلیف ۱۳۰ نفر از مشمولین طرح تبدیل وضعیت کارکنان در منطقه آزادگان جنوبی شدند.