حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران نگهبانی قطار شهری اهواز

شماری از کارگران نگهبان پروژه تعطیل شده قطار شهری اهواز در استان خوزستان روز دوشنبه 29 آذر ماه در اعتراض به عدم پرداخت حدود ۱۲ ماه از معوقات مزدی و بیمه‌ای خود به همراه دو سال عیدی و پاداش دست به تجمع زدند.

نماینده کارگران معترض ضمن اشاره به شرایط دشوار زندگی خود و سایر همکارانش در نتیجه‌ عدم دریافت حدود ۱۲ ماه حقوق می گوید، در این اوضاع اقتصادی و علیرغم وجود تهدید کرونا، حقوق کارگران قطار شهری اهواز ۱۲ ماه به تاخیر افتاده و آنها هنوز عیدی دوسال گذشته خود را دریافت نکرده‌اند. وی همچنین می افزاید، با وجود همه مشکلاتی که در زمینه دریافت حقوق با آن مواجه اند، حدود یکسال است حق بیمه کارگران به تامین اجتماعی پرداخت نشده و کارگران امکان استفاده از خدمات درمانی تامین اجتماعی را ندارند.