حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران نگهبانی معدن زغال سنگ سنگرود

جمعی از کارگران نگهبانی معدن زغال سنگ سنگرود روز پنجشنبه ۱۲ اسفند ماه در اعتراض به پرداخت نشدن ۳ ماه حقوق‌های عقب افتاده خود دست به تجمع زدند.

به گفته کارگران معدن، از دی‌ماه تاکنون هیچ حقوقی به آنها پرداخت نکرده‌اند. صاحبان این معدن به بهانه اقتصادی نبودن، از سال ۹۳، معدن را تعطیل و کارگران را اخراج کرده‌اند. اما طی این مدت، نگهبانی معدن توسط نزدیک به ۲۵ کارگر نگهبان تامین شده است. به گفته کارگران معترض، کارفرمای شرکت پیمانکار در پاسخ اعتراض کارگران می‌گوید، منابع مالی برای پرداخت حقوق کارگران در اختیار ندارد.