حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران نی‌بر مجتمع نیشکر هفت تپه

جمعی از کارگران فصلی نی‌بر مجتمع کشت‌ و صنعت هفت تپه روز شنبه 19 بهمن ماه در اعتراض به بدهی بیمه‌ای کارفرما به سازمان تامین اجتماعی تجمع کردند.

کارگران معترض با برپایی تجمع مقابل سازمان تامین اجتماعی رژیم گفتند،کارفرما بابت بخشی از حق بیمه دوران بیکاری سالهای ۶۸ تا ۹۲ به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است. آنها می گویند، حرفه نی‌بری یک شغل فصلی و موقت تلقی می‌شود. کارگرانی که این حرفه را انجام می‌دهند تنها در طول فصل برداشت به صورت موقت استخدام می‌شوند و به همین دلیل برخلاف سایر کارگران از سابقه بیمه‌ای کمتری برای بازنشستگی برخوردار هستند. در دولت گذشته قرار شد مدیریت مجتمع نیشکر هفت‌تپه در مقام کارفرما با پرداخت حق بیمه کارگران نی‌بر در خارج از فصل برداشت، امکان بازنشستگی آنها را فراهم کند اما تاکنون این هزینه به صورت کامل پرداخت نشده است.