حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران ورزشگاه غدیر اهواز

روز شنبه ۱۶ اسفند ماه جمعی از کارگران ورزشگاه غدیر در دفتر مدیرکل ورزش و جوانان  استان خوزستان در اهواز تجمع کردند.

بر اساس گزارش منتشره، کارگران با پهن کردن سفره خالی خواستار دریافت ۲۴ ماه حقوق معوقه خود شدند. این کارگران که از پرداخت نشدن مطالبات خود طی دو سال اخیر  معترض هستند و با نزدیک شدن به عید نوروز، فشار اقتصادی بسیاری را متحمل شده‌اند، چند روز پیش نیز در مقابل درب استانداری تجمع کرده بودند.