حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران و رانندگان شرکت واحد تهران

روز چهارشنبه ۳۰ بهمن ماه، حدود صد تن از کارگران و رانندگان شرکت واحد تهران در اعتراض به عدم تحویل واحدهای مسکونی مقابل تعاونی شرکت واحد تجمع کردند.

به گزارش منتشره،پروژه‌های سپیدار یک و دو که قرار بود کارگران در قالب آن صاحب مسکن شوند هنوز به پایان نرسیده است و با طولانی شدن زمان تحویل،هزینه‌های بیشتری روی دست کارگران گذاشته است.کارگران میگویند: «شش سال است که ساخت واحدها متوقف شده و این اواخر، بعد از اینهمه سال تاخیر، اخطار دادند بازهم پول بدهید؛ به همین دلیل،حدود صد نفر از اعضا به محل تعاونی مراجعه کردیم و برگه‌های تاخیر را به آنها برگرداندیم. به آنها گفتیم تعهدات خود را انجام دهید و واحدهای مسکونی ما را براساس بندهای قرارداد فیمابین تحویل دهید.» لازم به ذکر است،کارگران و رانندگان شرکت واحد بارهادر این رابطه مقابل شهرداری تهران و دفتر شورای اسلامی این شهر تجمع کرده‌اند.