حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران پالایشگاه پارس جنوبی

گروهی از کارگران پالایشگاه ششم پارس جنوبی  روز شنبه ۲۱ اسفند ماه در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.

این کارگران اظهار داشتند: در روزهای گذشته، دست به اعتصاب غذا زده اند، رانندگان استیجاری، در اعتراض به شرایط شغلی خود تجمع کردند و در هفته گذشته، چندین روز دست از کار کشیدند اما تاکنون هیچ نتیجه‌ای حاصل نشده است . به گفته این کارگران، سایر نیروهای پیمانکاری نیز خواستار پرداخت معوقات مزدی خود هستند. کارگران پیمانکاری پالایشگاه ششم همچنین خواستار تصویب هرچه سریعتر طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت هستند. به گفته آنها؛ بدون تصویب این طرح، وضعیت کارگران نفت و گاز و پالایشگاهی کشور بهبود نمی‌یابد.