حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران پاکبان شهرداری ایذه

روزچهارشنبه 21 اسفند ماه جمعی از کارگران پاکبان شهرداری ایذه در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود دست به تجمع زدند.

این کارگران با برپایی تجمع مقابل ساختمان فرمانداری ایذه و در دست داشتن پلاکاردهایی اعلام کردند درحالی که ویروس کرونا به سرعت در حال شیوع می باشد و پاکبان در معرض ابتلا به این بیماری می باشند علاوه بر اینکه از هیج امکانات پیشگیری برخوردار نیستند، شهرداری از پرداخت چندین ماه دستمزد معوقه آنها نیز خودداری می ورزد.