حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران پایانه های نفتی سراسر کشور

کارگران پایانه های نفتی شهرهای مختلف روز سه شنبه 16 فروردین ماه با برپایی تجمعاتی جداگانه در محل کار خود خواستار رسیدگی به وضعیت خود و رفع تبعیض با سایرکارگران شدند.

کارگران پایانه های نفتی خارک، عسلویه و ماهشهر نسبت به دریافت نکردن حقوق قانونی خود و حذف آن،  تامین نشدن البسه و امکانات استراحت شامل پتو، ملحفه و بالشت در محل استراحت، تبعیض وزارت نفت بین کارگران قراردادی، رسمی و پیمانکاری اعتراض دارند.  این کارگران همچنین خواستار مشخص شدن زمان تمدید بیمه تکمیلی خود هستند. تاریخ اتمام بیمه تکمیلی این کارگران اول بهمن‌ماه ۱۴۰۰ بوده است. اما برای تمدید قرارداد با شرکت بیمه‌ هیچ زمان مشخصی اعلام نشده است.