حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران پتروشیمی ایلام

روز سه شنبه ۵ بهمن ماه، جمعی از کارگران گروه جوشکاری پتروشیمی ایلام، برای دومین روز در اعتراض به نحوه انعقاد قرارداد جدیدشان در مقابل این شرکت دست به تجمع اعتراضی زدند.

یکی از این کارگران در این خصوص می گوید: “حدود یکسال و نیم است که بعنوان جوشکار فنی بصورت تمام وقت در مجتمع پتروشیمی ایلام مشغول بکار شده اند. در طول این یکسال و نیم گذشته، شبانه روزی برای توسعه این شرکت فعالیت کرده اند و قرار بود برای داشتن امنیت شغلی به عنوان نیروی دائمی ادامه کار دهند اما نه تنها این وعده عملی نشده بلکه طی چند روز اخیر به آنها اعلام کرده‌اند که بایستی با قرارداد جدید یعنی ۱۵ روز کار و ۱۵ روز استراحت فعالیت کنید”.