حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران پتروشیمی فارابی در ماهشهر

روز پنج شنبه 11 مهر ماه، تجمع کارگران پتروشیمی فارابی در ماهشهر وارد چهارمین روز خود شد

بر اساس این گزارش، جمعی از کارگران پتروشیمی فارابی برای چهارمین روز متوالی در اعتراض به عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، قطع خدمات رفاهی، نداشتن امنیت شغلی و وعده‌های توخالی مدیران شرکت و مسئولان شهرستان ماهشهر در ساختمان مرکزی این شرکت دست به تجمع زدند. کارگران معترض گفته اند، تا رسیدن به خواسته های شان دست از تجمع برنخواهند داشت.