حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران پتروشیمی فارابی

روز یکشنبه ۲8 آذر ماه، شماری از کارگران پتروشیمی فارابی، برای دومین روز متوالی در مقابل ساختمان مرکزی این شرکت، دست به تجمع اعتراضی زدند.

کارگران حاضر در این تجمع به “عدم اجرای صحیح طرح طبقه‌بندی مشاغل” معترض‌ هستند. “فوق‌العاده کارگاهی، افزایش مبلغ اضافه کار، حق شیفت و همچنین تعطیلی کاری” از دیگر مطالبات کارگران معترض است. این کارگران می گویند، مدیران شرکت حاضر به رفع مشکلات کارگران نیستند و در این شرایط سخت اقتصادی، حقوق و مزایای آنها را کسر کرده‌اند و در پاسخ به اعتراض کارگران سعی در جایگزین کردن نیروهای دیگر دارند.