حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران پتروشیمی گچساران

کارگران پتروشیمی گچساران روز یکشنبه 24 اسفند ماه در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی خود  دست به اعتصاب زدند و در محل کار خود تجمع کردند.

این کارگران که زیر نظر شرکت تیام صنعت البرز مشغول به کارند در خصوص مطالبات خود می گویند، بیش از دویست نفر از کارگران این مجموعه از تیرماه سالجاری تاکنون هیچ دستمزدی دریافت نکرده اند. آنها با سردادن شعار و در دست داشتن بنرهایی از مسئولین می خواهند  با توجه به شرایط بد و نابسامان اقتصادی و از آنجایی که اجناس و مایحتاج اولیه زندگی در ایام سال نو چندین برابر شده مطالبات مزدی آنها را به طور کامل پرداخت کنند.