حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران پروژه‌ای پایپینگ

کارگران پروژه‌ای پایپینگ در پارس جنوبی و خارک روز شنبه 16 اردیبهشت ماه به شرایط معیشتی خود اعتراض کردند.

این کارگران که بیشتر در فازهای مختلف عسلویه و کنگان مشغول به کار هستند؛ می‌گویند: خواستار افزایش حداقل 79 درصدی دستمزد با توجه به نرخ بالای تورم و افزایش هزینه‌های زندگی هستند؛ این کارگران همچنین خواستار اعمال سیستم بیست روز کار و ده روز مرخصی و افزایش خدمات رفاهی و معیشتی خود شدند. کارگران پایپینگ می‌گویند: آنها از مطالبات کارگران پروژه‌ای حمایت می‌کنند؛ پیمانکاران کارگران را هرطور که بتوانند استثمار می‌کنند و اجازه‌ی اعتراض و تشکل‌یابی نمی‌دهند.