حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران پروژه ساخت قطار شهری اهواز

روز سه شنبه 19 آذرماه برای سومین روز متوالی جمعی از کارگران پروژه ساخت قطار شهری اهواز که تحت مسئولیت شرکت کیسون  مشغول به کارند، در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات ۱۸ تا ۲۰ ماهه خود تجمع کردند.

کارگران معترض با برپایی تجمع در خیابان سلمان فارسی این شهر و همچنین سردادن شعارهای اعتراضی خواستار دریافت کلیه مطالبات معوقه خود شدند. این کارگران تاکنون چندین بار برای احقاق حقوق خود دست به تجمع زده اند ولی هیچ مقام مسئولی پاسخگوی آنها نبوده است.به گفته معترضان شرکت کیسون، پیمانکار متروی اهواز، شهرداری را مسئول نپرداختن مطالبات کارگران معرفی می‌کند. اما شهرداری مدعی است به شرکت کیسون بدهکار نیست. این در حالی است که شورای تامین استان چند ماه پیش شرکت کیسون و شهرداری را موظف به پرداخت مطالبات کارگران کرده بود.