حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران پروژه قطار شهری اهواز

حدود دویست نفر از کارگران شاغل در بخش های مختلف قطار شهری اهواز (شرکت کیسون) روز شنبه 22 آذر ماه در اعتراض به عدم دریافت 20 ماه مطالبات معوقه خود، تجمع کردند.

از قرار معلوم ،حدود ۲۰۰ کارگر در بخش حراست، انبار و تاسیسات مجموعه قطار شهری اهواز باقی مانده‌اند که در مجموع ۱۵ تا ۱۷ ماه از مطالبات خود را تاکنون دریافت نکرده اند. به گفته یکی از کارگران؛ علارغم پیگیری مداوم برای دریافت مطالباتمان، هنوز هیچ مسئولی پاسخگوی مطالباتمان در استان نیست. وی همچنین افزود در خرداد ماه سال جاری و در جریان تجمعات کارگران، برخی مسئولان وعده رسیدگی به وضعیت آنان را دادند اما با گذشت ماه‌ها از این موضوع، هنوز پرداخت معوقات مزدی کارگران به صورت کامل برآورده نشده است.