حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران پیمانکاری آبفای اهواز

کارگران پیمانکاری آبفای اهواز در استان خوزستان  روز یکشنبه 19 مردد ماه در اعترض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود دست به تجمع زدند.

گفته می‌شود؛ نزدیک به ۳۰۰ نفر از کارگران آبفای اهواز را کارگران پیمانکاری تشکیل می‌دهند که به واسطه  چند شرکت پیمانکاری به کار  تلمبه‌چی، اپراتوری ایستگاه‌های آب و فاضلاب و غیره …  اشتغال دارند.از قرار معلوم این کارگران به شرایطی که توسط پیمانکاران برای کار آنها تعیین شده، معترضند و خواستار نظارت شرکت آب و فاضلاب بر عملکرد پیمانکاران هستند. این کارگران از سالها پیش به صورت پیمانکاری در آبفای اهواز مشغول کار بوده‌اند و در این مدت که با کارگران آبفای ادغام شده‌اند، پیمانکاران از پرداخت تمامی حقوق قانونی آنها خودداری می‌کنند.