حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران کارخانجات بتنی اندیمشک

کارگران مجموعه کارخانجات بتنی اندیمشک  صبح روز چهارشنبه 3 دیماه در اعتراض به عدم پرداخت سه ماه دستمزد، بیمه و سایر مطالبات خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.

عدم پرداخت منظم دستمزد در کارخانجات بتنی اندیمشک، مشکلات خانوادگی و معیشتی زیادی برای کارگران به وجود آورده است. این کارگران می گویند: کارخانجات بتنی اندیمشک یکی از دو کارخانه تولیدکننده تراورس‌های بتنی در کشور است که اغلب کارگران به علت‌ عدم پرداخت منظم دستمزدها با مشکل روبه‌رو هستند. آنها همچنین افزودند، به علت و پرداخت نشدن سه ماه از دستمزدهایشان، هر روز سفرههایشان به نسبت روز قبل کوچکتر می‌شود. این کارگران که برای دریافت معوقات مزدی خود بارها به نهادهای مسئول مراجعه کرده‌اند، هنوز پاسخی دریافت نکرده‌اند.